Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội61.15061.770
Hồ Chí Minh61.15061.750
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,450.00  22,480.00  22,760.00
  EUR  24,965.09  25,217.26  26,364.70
  GBP  29,963.40  30,266.06  31,243.06
  HKD  2,830.68  2,859.27  2,951.57
  JPY  192.94  194.89  204.24
  CHF  24,091.09  24,334.44  25,119.97
  AUD  15,850.01  16,010.11  16,526.93
  CAD  17,599.48  17,777.25  18,351.12
  SGD  16,380.58  16,546.04  17,080.16
  THB  605.28  672.54  698.42