Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội56.70057.320
Hồ Chí Minh56.70057.300
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,820.00  22,850.00  23,050.00
  EUR  27,101.60  27,375.36  28,517.56
  GBP  31,698.21  32,018.39  33,022.33
  HKD  2,883.52  2,912.65  3,003.98
  JPY  203.48  205.54  214.12
  CHF  25,022.34  25,275.09  26,067.60
  AUD  17,338.94  17,514.08  18,063.24
  CAD  18,511.60  18,698.59  19,284.89
  SGD  16,905.91  17,076.68  17,612.12
  THB  651.70  724.11  751.31